Sukses

Proses perjalanan usaha batik yang dirintis Efi tidak mudah. Banyak cobaan dan kendala yang kerap dihadapi dalam upaya melestarikan warisan ...