Sukses

Maksud hati ingin membubarkan tawuran antar dua kubu pelajar, warga malah ikut terpancing dan saling serang dengan para siswa.