Sukses

Dalam perayaan tersebut Ibu Risma juga nampak berinteraksi dengan masyarakat yang menonton parade tersebut.