Sukses

Keputusan untuk menentukan nasib seorang menteri ialah Presiden bukan partai lagi.