Sukses

Cuaca kerap dijadikan sasaran dari gangguan atau terputusnya jaringan komunikasi.