Sukses

Jangan berlama-lama dalam kesedihan, justru tidak akan ada kemajuan.