Sukses

Suntikan ragam bantuan usaha bagi UMKM diharapkan mampu menggerakan sektor usaha mereka selama masa pandemi Covid-19.