Sukses

Bila terdapat pihak yang melaporkan pernyataan Arteria Dahlan ke MKD, akan diproses secara mekanisme yang ada.