Sukses

Alat itu akan diberikan kepada rumah sakit rujukan Corona Covid-19.