Sukses

Utara kota Madinah merupakan satu-satunya pintu masuk pasukan Quraisy. Rasulullah Nabi Muhammad SAW segera mengajak seribuan orang untuk mem...