Sukses

Bidan Ratna terus berupaya dan melakukan mouth to mouth respiration. Ia memberi pernafasan buatan kepada bayi yang masih berlumur darah dan ...