Sukses

Kisah Yasushi “Yassan” Takahashi melamar kekasihnya lewat Google Earth.