Sukses

Yang mengikuti 'swab' berjumlah 144 orang dengan rincian 115 orang dari 'rapid test' dan 29 orang merupakan rujukan puskesmas.