Sukses

Tepeng sudah lama sakit sebelum meninggal dunia.