Sukses

Anies menyatakan bidang di TGUPP akan dihentikan bila kinerja telah diselesaikan.