Sukses

Ragil akan memohon keselamatan keluarganya serta kesembuhan kedua kakinya yang lumpuh di Mekah.