Sukses

Mutiara Hati: Makna Tabayyun dalam Ajaran Islam

Liputan6.com, Jakarta - Tidak semua yang Anda dengar harus otomatis Anda sampaikan. Sebelum menyampaikannya, paparkanlah masalah yang akan Anda informasikan itu kepada tuntunan agama.

Kalau sudah dapat dibenarkan dalam pertimbangan agama, maka perhatikanlah dampaknya yang berkaitan dengan waktu dan masyarakat. Dan kalau penginformasiannya tidak menimbulkan dampak negatif, maka paparkanlan masalah itu dengan pertimbangan nalar.

Kalau nalar memperkenankannya, maka kita boleh menyampaikannya. Tetapi pertimbangkan lagi, apakah masalah itu disampaikan kepada umum atau untuk orang-orang tertentu.