Sukses

FOTO: Aktivitas Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Sunda Kelapa

Bekerja secara kelompok, upah mereka berdasarkan kesepakatan pemberi upah dan pekerja dengan sistem borongan tonase. upah tonase dibagi sejumlah buruh yang membantu bongkar muat. Biasanya 1 bongkar muat kapal sekitar 7-10 orang.
Editor:
Johan Fatzry
Photographer:
Johan Tallo

Foto Terkini