Sukses

Pesangon yang akan didapat Marissa Mayer seusai melepas jabatan sebagai CEO Yahoo tergolong besar.