Sukses

Jangan sembarangan memasukkan semua benda ke dalam mesin cuci bila tak ingin mesin cepat rusak. Apa saja yang tak boleh dimasukkan?