Sukses

Menandai sebulan masa tayangnya si SCTV, Berkah Cinta kedatangan pemain baru untuk meramaikan cerita.