Sukses

Kepada polisi, Pretty Asmara mengaku sudah dua tahun terakhir mengedarkan narkoba ke kalangan artis.