Sukses

Jika memang yang bersangkutan terbukti terlibat dalam dugaan prostitusi kalangan artis, maka akan ada pidana sesuai prosedur hukum.