Sukses

Perceraian Kirana Larasati dan Tama Gandjar terbilang mengejutkan.