Sukses

Api yang terkurung itu akan berusaha keluar mencari oksigen. Sehingga ketika ada celah sedikit saja, api akan menyembur.