Sukses

"(Perkataan Emma) itu sudah merendahkan harga diri saya dan nama baik," ujar Cynthiara Alona.