Sukses

Makmun meminta kepada para takmir masjid untuk melakukan upaya pencegahan agar masjid tidak disalahgunakan.