Sukses

Tujuh calon hakim agung yang mengikuti uji kelayakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing,